Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Lượt xem: 12

Địa chỉ liên hệ:

  • Cửa hàng Đồ gia dụng IKEA- FORZA Sofa: số 6/60 phố Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
  • Giờ mở cửa: 8:00 – 19:00 (Thứ 2 – Chủ nhật)
  • Điện thoại :024.3734.9739
  • Email: ikshopvn@gmail.com